BİLİMSEL PROGRAM

02 KASIM 2017 PERŞEMBE

   
13:00-16:00 Bilgi Güncelleme Oturumları    
1- YÖNETİMDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
Kurs Koordinatörleri:
Fatma DEMİR KORKMAZ & Ayla GÜRSOY
Farklı Kuşaklarla Yönetim-Burcu GÜNERİ ÇANGARLI
Yetenek Yönetimi & Duygu Emekçisi-Gülem ATABAY
   
2- UYGULAMALI YARA VE STOMA BAKIMINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
Kurs Koordinatörleri: 
Özgül KARAYURT & Nadiye ÖZER  
Stoma Bakımında Son Gelişmeler -Deniz HARPUTLU
Yara Bakımında Son Gelişmeler-Nihal KARACA
   

3- AMELİYATHANE AORN 2016 - 2017 GÜNCELLEMELERİNDE EK KONULAR
Kurs Koordinatörleri:
Adalet KOCA KUTLU & Türkan ÖZBAYIR
Radyasyon Güvenliği-Huriye VURAL
Yabancı Cisim Unutulması-Hale TURHAN DAMAR
Hipotermi ve Orta Düzey Sedasyon/Analjezi- Dilek ÇEÇEN
Fleksible Endoskoplar- Buket ÇELİK
Bakım Ortamı / İlaç Güvenliği / Bulaşıcı Enfeksiyonların Önlenmesi – Yelda CANDAN DÖNMEZ

   

4- ONKOLOJİK CERRAHİ SONRASI SEMPTOM YÖNETİMİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
Kurs Koordinatörleri: İkbal ÇAVDAR & Ayfer ÖZBAŞ
Onkolojik Cerrahi Sonrası Sık Görülen Semptomlar ve Yönetimi
Semptom nedir? Bulgu nedir? - İkbal ÇAVDAR

Ağrı- İkbal ÇAVDAR
Bulantı-Kusma- Tuluha AYOĞLU
Konstipasyon, Diyare- Ayfer ÖZBAŞ
Derin Ven Trombozu, Pulmoner Emboli- Nuray AKYÜZ
İştahsızlık, Anoreksiya- Ayfer ÖZBAŞ
Yorgunluk- Nuray AKYÜZ
Anksiyete, Depresyon-  Tuluha AYOĞLU

   

5- ÜST GIS KANSER CERRAHİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
Kurs Koordinatörleri: Özlem BİLİK & Fatma VURAL
Üst Gastrointestinal Sistem Cerrahisi – Aylin DURMAZ EDEER
Özefagus cerrahisinde güncel hemşirelik yaklaşımları –  Ayşegül SAVCI
Mide cerrahisinde güncel hemşirelik yaklaşımları – Saadet ÇÖMEZ

   

 

6- AMELİYATHANEDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
Kurs Koordinatörleri: 
Esma Özşaker & İlknur YAYLA
Moduler ameliyathaneler - Burcu AKGÜN
Hybrit ameliyathaneler - Mehtap  ADIGÜZEL AKBABA
Yeni nesil cerrahi alet takip sistemleri - Karin DEMİRCİ UTAŞ
Case card ameliyat hazırlık ekipman ve sistemleri - İlknur YAYLA

   

16:00-17:00

Açılış Konuşmaları

Dilek ÇAKIR UMAR,  Dernek Tanıtımı
Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN, (Eski TCAHD Başkanı) TCAHD Kongreleri 1996-2017
Şenay KAYMAKÇI (Eski TCAHD Başkanı)
Filiz ÖĞCE, Dernek Başkanı
Dernek Marşı Çağrıhan & Seher ERKAN

   

17:00-17:20

Ansell : Avrupa Hemşirelik Hizmetleri Ödülü 2017
Fatma ÖZSAYIN

   
17:30-18:30

Açılış Konferansı
Konferans Başkanı: Nevin KANAN
“Sağlığımıza sahip çıkalım, riskleri azaltalım”
Neriman AKYOLCU - Kongre Onursal Başkanı

   
19:00-21:00

Akşam Yemeği

   
20:00-21:00 Cerrahi Hemşireliğinde Lisansüstü Eğitimde 
Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı
 (Lisansüstü öğrencilerinin katılımıyla)
   

03 KASIM 2017 CUMA

   
09:00-09:20

Konferans 2
Konferans Başkanı: Fatma ETİ ASLAN
Hemşirelikte İnovasyon - Yeliz DOĞAN MELİH

   
09:20-09:30 Tartışma    
09:30-10:00

Panel 1: EORNA 2017 Teması
“Cerrahi Dumanı Kontrol Et; Güvenliği Koru”
Panel Başkanları: 
Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN &  Filiz ÖĞCE
Cerrahi Duman- Aliye OKGÜN ALCAN
Cerrahi Dumana İlişkin Deneyimler- Ebru AYDIN

   
10:00-10:10 Tartışma    
10:10-10:55

Panel 2: Cerrahi Alan Enfeksiyonları
Panel Başkanları: 
İskender SAYEK & Deniz ŞELİMEN
Cerrahi Alan Enfeksiyonunda Güncel Rehberlerin Önerileri- Türkan ÖZBAYIR
Cerrahi Alan Enfeksiyonunda Ne Durumdayız?- Metin ÇAKMAKÇI
Cerrahi Alan Enfeksiyonunun Önlenmesinde Hekim-Hemşire İşbirliği- İskender SAYEK

   
10:55-11:10 Tartışma    
11:10-11:45

Kahve Arası

   
11:45-12:15

Konferans 3: Aydınlatılmış Onamda Yasal Sorumluluklar
Konferans Başkanı: Neriman AKYOLCU
Zeynep ŞİŞLİ

   
12:15-12.30

Tartışma

   
12:30-13:30

Öğle Yemeği

   
 

Uydu Sempozyumu | Johnson & Johnson 

   
13:30-14:15 SALON A SALON B SALON C    
Panel 3: Ameliyathane Panel 4: Ameliyathane Panel 5: Servis    

Robotik Cerrahi
Panel Başkanları: 
 Fethiye ERDİL & Tuluha AYDOĞDU 
Robotik Cerrahi Uygulamaları?- Murat Özdemir
Robotik Cerrahide Ameliyathane Hemşiresinin Rolü-Kamuran KARATAŞ
Robotik Cerrahide Hasta Sonuçları- Rahşan ÇAM

Ameliyathanede Basınç Yaraları
Panel Başkanları: Deniz ÖZTEKİN & Dilek ÇAKIR UMAR

Ameliyata Bağlı Gelişen Basınç Yaraları-
Hülya SELÇUK
Basınç Yaralarının Önlenmesinde Güncel Rehberlerin Önerileri- Selda RIZALAR
Basınç Yaralarının Bakımında Güncel Rehberlerin Önerileri-
Özge UZUN

Özel Durumlarda Cerrahi Hastasının Bakımında
Güncel Yaklaşımlar
Panel Başkanları: Güler AKSOY &
Nadiye ÖZER

Tiroid Cerrahisi- İkbal ÇAVDAR
Cerrahi Hastalarında Ağrı- Ayfer ÖZBAŞ
Z Kuşağına Bakım- Fatma ETİ ASLAN

   
14:15-14:30 Tartışma Tartışma Tartışma    
14:30-15:00 Kahve Arası    
15:00-15:45 SALON A SALON B SALON C    
Panel 6: Servis Panel 7: Ameliyathane Uluslararası Panel      

Transplantasyon
Panel Başkanları: 
Özgül KARAYURT & Ayfer ÖZBAŞ
Böbrek Nakli Sonrası Güncel Yaklaşımlar- Fatma CEBECİ
Karaciğer Nakli Sonrası Güncel Yaklaşımlar- Nadiye ÖZER
Kalp-Akciğer Nakli Sonrası Güncel  Yaklaşımlar- Tennur ARABACI

Ameliyathanede Çalışan Güvenliği: Sağlıklı Çalışma Koşulları
Panel Başkanları: Sevgi HATİPOĞLU & Huriye VURAL 

Ergonomi - Esma ÖZŞAKER
İletişim- Özlem BİLİK
Radyasyon- Dilek AYGIN

15:00-16:00 Cerrahi Hastasının Bakımında Uluslararası Yaklaşım
Panel Başkanları: Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN &
Aliye OKGÜN ALCAN
Professionalism in Perioperative Nursing 
Kate WOODHEAD
Informative technology in operating room; Finland experience
Jaana KRISTIINA
 
   
15:45-16:00 Tartışma Tartışma Tartışma    
16:00-17:00 SALON A SALON B SALON C SALON D SALON E
Sözel Bildiri Oturumu 1
Oturum Başkanları: Emel YILMAZ & Rahşan ÇAM

Sözel Bildiri Oturumu 2
Oturum Başkanları: 
Eda DOLGUN & İlknur YAYLA

16:00 - 16:30 Uluslararası Panel 
Cerrahi Hastasının Bakımında Güncel Yaklaşımlar, Farklı Ülke Örnekleri
Pediatric Surgery - Koutelekos IOANNIS (John)
16:30-16:45 Tartışma
16:45-17:30 Uluslararası Sözel Bildiri Oturumu 1
Fatma DEMİR KORKMAZ & Deniz HARPUTLU
 
 
Sözel Bildiri Oturumu 3
Oturum Başkanları: 
Yelda CANDAN DÖNMEZ &
Aliye OKGÜN ALCAN

Sözel Bildiri Oturumu 4
Oturum Başkanları:
Selda RIZALAR & Fatma SUSAM

19:00-21:00

Akşam Yemeği

   

04 KASIM 2017 CUMARTESİ

   

09:00-10:00

SALON A SALON B SALON C SALON D  
Sözel Bildiri Oturumu 5
Oturum Başkanları: 
Fatma VURAL &
Tuluha AYDOĞDU 
Sözel Bildiri Oturumu 6
Oturum Başkanları: 
Saadet ÇÖMEZ & Esma ÖZŞAKER
Sözel Bildiri Oturumu 7
Oturum Başkanları: Dilek ÇEÇEN &
Ayşegül SAVCI 
Sözel Bildiri Oturumu 8
Oturum Başkanları:
Yelda CANDAN DÖNMEZ & Eda DOLGUN
 
 
10:00-10:40

Zıt Panel
Panel Başkanı: 
Metin ÇAKMAKÇI & Ayla GÜRSOY
Bariyatrik Cerrahiye Evet - Koray ATİLLA
Bariyatrik Cerrahiye Hayır - Hilmi GÜNGÖR

   
10:40-10:50

Tartışma

   
10:50-11:20 Kahve Arası    
11:20-12:20

Panel 8: Mobing ve Başetme Yöntemleri
Panel Başkanları: Hilmi GÜNGÖR & Dilek AYGİN

İş Yerinde Mobbing nedir ne değildir?- Burcu GÜNERİ ÇANGARLI
Mobbingin Yönetimsel Boyutu- 
Gülem ATABAY
Mobbingin Hukuksal Boyutu- Zeynep ŞİŞLİ 

   
12:20-12:35 Tartışma    
12:35-13:30 Öğle Yemeği    
12:35-13:30 UYDU SEMPOZYUM    
13:30-14:30 SALON A SALON B SALON C    
Panel 9: Servis Panel 10: Ameliyathane International Conference    

Yanıklı Hasta Bakımı
Panel Başkanları: 
Fatma CEBECİ & Nuray AKYÜZ
Yanıklı Hasta Bakımında Güncel Rehberlerin Önerileri-
Fatma VURAL
Yanıklı Hasta Bakımında Vaka Örnekleri- 
Duygu BİRGİ ÖZSOY
Yanık Ünite ve Merkezleri- Eda GÜNDEMİR

AORN 2017 Güncellemeleri  
Panel Başkanları: Özge UZUN & Emel YILMAZ
Aseptik Teknik 
/ Ekipman ve Ürün Güvenliği – Eda DOLGUN 
Hasta ve Çalışan Güvenliği- 
Emel YILMAZ 
Hasta Bakımı- Adalet KOCA KUTLU 
Moderator:  Fatma DEMİR KORKMAZ
 
Human Factor - Phyllis Lillewhyte
 
 
   
14:30-14:45 Tartışma Tartışma Tartışma    
14:45-15:15 Kahve arası    
15:15-16:15

Panel 11- Hastane Bilgi Yönetiminde Neredeyiz?
Panel Başkanları: İkbal ÇAVDAR & Aylin DURMAZ EDEER

Üniversite Hastanesi Örneği – Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi – Fadime ÇELİK
Devlet Hastanesi Örneği-İzmir Tire Devlet Hastanesi - Fatoş YÜRÜRDURMAZ
Özel Hastane Örneği-Acı Badem Sağlık Grubu - İlknur YAYLA

   
16:15-16:30

Tartışma

   
16:30-17:15 SALON A SALON B      
Panel 12: Servis Panel 13: Ameliyathane      
Cerrahi Hemşireliğinde Lisansüstü Eğitimde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Çalıştay Sonuçları
Panel Başkanları:Fethiye ERDİL & Fatma Eti ASLAN

Çalıştay sonuçlarının sunumu- Hale TURHAN DAMAR

Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi
Panel Başkanları:Nalan ÖZHAN ELBAŞ  & Emel YILMAZ

Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi - Ayla AKKAŞ GÜRSOY
Türkiye’deki Kullanımı - 
Deniz ÖZTEKİN
 

     
17:15-17:30 Tartışma Tartışma      
19:00-21:00 Akşam Yemeği    
21:00 Sosyal Program (Detaylar İçin Tıklayınız)    

 


Kongremiz Tübitak tarafından desteklenmektedir.

 


 

 

 

 
Corona (Koronavirüs) ve hamilelik Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç baş ağrısı Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanın bulduğu alkali diyeti bir çok insan tarafından uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alınmaktadır. York testi

Çağımızın en yaygın rahatsızlıklarından bel ağrısı tedavisi için en güncel bilgilere ulaşmak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakın.